Thursday, June 30, 2011

من رحم القبور

1.    من رحم القبور خرجت حياه                      أبت الصمت والذل والآهات
2.    من رحم القبور خرج رجال                       للسماء نبش ومن الأرض نبات
3.    من رحم القبور شاع نور                          للضياء مقيم وللظلام ممات
4.    من رحم القبور زال خوف فى الصدور        للوطن عشق وللطغاة ميقات
5.    لاغرابة فى حيات ممات                            فمن أنشأها يحيي الأموات

No comments:

Post a Comment